KURS NO EE-100
EĞİTİMİN ADI DİJİTAL ELEKTRONİK
HEDEF GRUP İşletmelerde her kademedeki elektrik-elektronik,mekanik, otomasyon , mekatronik alanlarında çalışanlar ve eğitim alan öğrenciler
AMAÇ Bu eğitimde katılımcılar, dijital sistemleri kullanarak gerçekçi devre tasarlaması amaçlanır.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Temel elektronik bilgisi.
EĞİTİM İÇERİĞİ
 • DİJİTAL VE ANALOG MANTIĞI
 • SAYI SİSTEMLERİ
 • SAYI SİSTEMLERİNDE DÖNÜŞTÜRME
 • KARNAUG HARİTALARI
 • DİJİTAL KAPILAR
 • SADELEŞTİRİLMİŞ DEVRELERİN KAPILAR İLE GÖSTERİMİ
 • DİJİTAL TASARIMLARIN YAPILMASI
 • DİJİTAL ENTEGRELERİN KATALOG ÖZELLİKLERİ
 • MULTİVİBRATÖRLER
 • OSİLATÖRLER
 • FLİP – FLOP UYGULAMALARI
 • DISPLAY SÜRÜCÜ TASARIMI