KURS NO HE-030
EĞİTİMİN ADI Temel Seviye Elektrohidrolik
HEDEF GRUP Fabrikalarda üretim ve bakımdan sorumlu her kademedeki çalışanlar, makine tasarımcıları.
AMAÇ Bu seminerde katılımcı, hidrolik sistemlerin elektrik devreleriyle kumandasını yapabilecek seviyeye gelecektir.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Her seviyedeki katılımcı için uygundur.
EĞİTİM İÇERİĞİ
 • Temel Hidrolik Bilgilerin Hatırlatılması.
 • Temel Elektroteknik Bilgilerinin Tekrarlanması.
 • Açık ve Kapalı Kontak Kavramının Anlatılması.
 • Elektrohidrolik Sistem Elemanlarının ve Devre Sembollerinin Öğretilmesi.
 • Güç Bölümünün Hidrolik, Kontrol Bölümünün Elektriksel Olarak Gerçekleştirilmesi.
 • Röle Tekniğinin Öğretilmesi.
 • Bir Devrenin Direkt ve Endirekt Kumandasının Öğretilmesi.
 • Elektrohidrolik Sistemlerin Kurulması.
 • Tek Silindirli ve Çok İş Elemanlı Devrelerin Kurulması.
 • Sınır Koşullu Devrelerin Kurulması.
 • Mühürleme Devrelerinin Oluşturulması ve Sinyalin Bellekte Saklanması.
 • Başla-Dur Butonlarının Yerleştirilmesi.
 • Mantık Devrelerinin Oluşturulması.Kullanılarak Konum Kontrolü Yapılması.
 • Sayıcı ve Zaman Röleli Devreler.
 • Basınca Bağlı Kontrol ve Basınç Şalterlerinin Öğretilmesi.
 • Sıralı Kontrol Devrelerinin Öğretilmesi.
 • Elektrohidrolik Teknolojilerindeki Yenilikler.
 • PLC’nin Hidrolik Sistemlerdeki Önemi.