KURS NO PN-010
EĞİTİMİN ADI Temel Seviye Pnömatik
HEDEF GRUP Fabrikalarda üretim, tasarım ve bakımdan sorumlu her kademedeki çalışanlar.
AMAÇ Bu seminerde katılımcı, pnömatik teknolojisi ile ilgili ekipmanları ve görevlerini bilecek, basınçlı havanın hazırlanması ve etkin kullanılması ile ilgili yorum yapabilecek, pnömatik devreleri tasarlayabilecek, analiz edip, arızasını arayıp, giderebilecek seviyeye gelecektir.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Her katılımcı için uygundur.
EĞİTİM İÇERİĞİ
 

 • Enerji türleri, temel fiziksel bilgiler ve basınç kavramı.
 • Silindir çapı, basınç ve yük ilişkisi
 • Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması ve şartlandırılması
 • Hava kaçakları
 • Kompresör, tank ve kurutucu çeşitleri hakkında genel bilgi.
 • Şartlandırıcı elemanlarının tanıtılması.
 • Pnömatik elemanların iç yapıları ve çalışma prensipleri.
 • ISO 1219 standardına göre devre elemanlarının sembolleri ve şema çizim tekniğinin tanıtılması.
 • Pnömatik kumanda teknikleri (konum, zaman, adet v.b)
 • Pnömatik sistemlerde bakım.
 • Pnömatik elemanların istenilen teknik şartlara uygun olarak seçilmesi, çalışmasının sağlanması ve arıza olasılığının en aza indirilmesi.
 • Çeşitli devre uygulamaları
 • Ardışık (Sıralı) kumanda teknikleri
 • Pnömatik teknolojilerindeki yenilikler