KURS NO PN-060
EĞİTİMİN ADI Pnömatik Sistemlerde Bakım Arıza Arama ve Enerji Tasarrufu
HEDEF GRUP Fabrikalarda üretim ve bakımdan sorumlu her kademedeki çalışanlar, makine tasarımcıları.
AMAÇ Bu seminerde katılımcı, karmaşık devre tasarımı ve modern pnömatik uygulamaları anlayabilecek, yorum yapabilecek seviyeye gelecektir.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Temel seviye pnömatik bilgisi
EĞİTİM İÇERİĞİ
 

 • Basınçlı Havanın Hazırlanması, Dağıtılması ve Şartlandırılması
 • Enerji İletim Çeşitlerinin Karşılaştırılması
 • Hava Üretim ve Hava Tüketim Sistemleri
 • Basınçlı Hava Teorisi ve Gaz Denklemleri
 • Bağıl Nem ve Pnömatik Sistemlerdeki Su Problemleri
 • Enerji İletim Çeşitlerinin Karşılaştırılması
 • Pnömatik Devre Elemanlarının Yapıları, Görevleri ve Çeşitleri
 • Pnömatik Devre Elemanlarının Yapıları, Görevleri ve Çeşitleri
 • Endüstriyel Uygulamalarda Pnömatik Ekipmanlar Nasıl Seçilir
 • Pnömatik Konum Kontrol Teknikleri
 • Vakum Teknolojisi
 • Yapılacak Uygulamaya Göre Malzeme Seçimi
 • Devre Elemanlarının ISO 1219 Standartlarına Göre Sembolleri
 • Pnömatik Devrelerin Tasarlanıp Sistematik Olarak Çizilmesi
 • Tasarım ve Çizimi Yapılan Devrenin Eğitim Setinde Kurulması ve Çalıştırılması
 • Pnömatik Devre Elemanları
 • Pnömatik Sistemlerde Enerji Tasarrufu
 • Pnömatik Hatlardaki Su Probleminin Nedenleri ve Önleme Yöntemleri
 • Pnömatik elemanların Bakımının Yapılması Günlük, Haftalık ve Aylık Bakımlar
 • Devre Akış Şemaları Üzerinden Arıza Bulma
 • Uygulamalarda Arıza Bulma Yöntemleri