KURS NO PO-030
EĞİTİMİN ADI PLC SİEMENS S7 200 İLERİ SEVİYE
HEDEF GRUP Bakım ve montajda çalışan ustabaşı, teknisyen ve mühendisler, tasarım, üretim ve kalite mühendisleri ve teknisyenleri.
AMAÇ Bu eğitimde katılımcılar,  karmaşık devreleri çözebilecek ve analog sinyal uygulamalarını başarı ile gerçekleştirebilecektir.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Temel Seviye PLC Bilgisi.
EĞİTİM İÇERİĞİ
 

 • Programlama Metotları:
 • Doğrusal Ve Yapısal Programlama Ve Karşılaştırılması.
 • Yükleme Ve Transfer Operasyonları.
 • Akümülatörler Ve Uygulaması.
 • Karşılaştırma Operasyonları.
 • Trafik Sinyalizasyonu Uygulaması.
 • Asansör Uygulaması.
 • Program Akış Kontrol Komutları.
 • Lojik Operasyon Komutları Ve Uygulamaları.
 • Maskeleme İşlemi Ve Uygulaması.
 • Kaydırma Operasyonları Ve Uygulamaları.
 • Aritmetik Operasyon Komutları Ve Uygulamaları.
 • Aritmetik Operasyonların Data Blokları İle Gerçekleştirilmesi.
 • Kesme (İnterrupt) İle İşletilen Alt Programlar.
 • Zamana Bağlı Kesme (İnterrupt) İşlemleri Ve Uygulaması.
 • Olaya Bağlı Kesme (İnterrupt) İşlemleri Ve Uygulaması.
 • Hızlı Sayıcılar (HSC) Ve Uygulaması.
 • Encoder Sinyallerine Bağımlı Kumanda.
 • Ardışık İnterrupt Kontrolü Ve Uygulaması.
 • Step (Adım) Motor Denetimi. (Pozisyonlama Tekniği)
 • Tek Segment Step Motor Kontrolü.
 • 3 Segment Step Motor Kontrolü.
 • Darbe Genişliği Modülasyonu (Pwm)
 • Anolog Kumanda Sinyalleri Ve İşleme Prensibi.
 • Anolog Girişlerde Ölçülmüş Değerin Tanımlanması.
 • 2 Nokta Isı Kontrolü Ve Uygulaması.