KURS NO PN-050
EĞİTİMİN ADI Lojik Pnömatik
HEDEF GRUP Fabrikalarda üretim ve bakımdan sorumlu her kademedeki çalışanlar, makine tasarımcıları.
AMAÇ Bu seminerde katılımcı, karmaşık devre tasarımı ve modern pnömatik uygulamaları anlayabilecek, yorum yapabilecek seviyeye gelecektir.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Temel seviye pnömatik bilgisi
EĞİTİM İÇERİĞİ
 

  • Sayı sistemleri
  • Lojik devre elemanları
  • Lojik devreler
  • Lojik devrelerin pnömatik sistemlerde kullanımı
  • Oransal valfler
  • Lojik valfler
  • Lojik çevrimler
  • Lojik kontrol örnekleri