KURS NO MKE-010
EĞİTİMİN ADI SOLİDWORKS
HEDEF GRUP İşletmelerde her kademedeki elektrik-elektronik,mekanik, otomasyon, mekatronik alanlarında çalışanlar ve eğitim alan öğrenciler
AMAÇ Teknik resim bilgisi, Temel makine elemanları bilgisi, Temel bilgisayar bilgisi, Temel imalat bilgisi konularını kapsayan tasarımları solidworks ortamında  çizebilir hale getirmek
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Her seviyedeki katılımcı için uygundur.
EĞİTİM İÇERİĞİ
 • Solidworks hakkında temel bilgilendirme, program arayüzü ve genel ayarlar
 • Solidworks dosya türleri ve uzantıları. Diğer programlarla uyumluluk
 • Parametrik yapı ve Feature Manager Design Tree(Tasarım Ağacı)
 • Geometrik ilişki ekleme(Relations)-Dimension kullanımı(Ölçülendirme)
 • Feature tool ile katı modele giriş (Extrude,Revolve v.s)
 • Body kavramı ve bodyi oluşturan bileşenler
 • Seçme biçimleri ve fitler kullanma
 • Pattern uygulamaları
 • Swep ve lofted ile daha zor modeller oluşturma
 • Feature Manager Design Tree kullanarak çizimleri edit etme
 • Referans geometri ile yeni düzlem ve referanslar oluşturma
 • Curve kavramı ve curve kullanmak-Malzeme tanımlamaları(Metarial)
 • Tools araç çubuğu ile ölçümler yapma(Measure,Mass v.s)
 • Konfigürasyonlu parça tasarımı-CosmoXprees ile analizler
 • Surface modellemeye giriş-Surface tool komutları
 • Montaj modellemeye giriş ve mate işlemleri-Tool box ve kütüphane oluşturma