KURS NO PO-040
EĞİTİMİN ADI TEMEL SEVİYE SIEMENS S7 300
HEDEF GRUP Bakım ve montajda çalışan ustabaşı, teknisyen ve mühendisler, tasarım, üretim ve kalite mühendisleri ve teknisyenleri.
AMAÇ Bu eğitimde katılımcı, S7 300 / S7 400 PLC’ yi kullanarak temel programlamayı yapabilecek seviyeye gelecektir.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Temel bilgisayar kullanım bilgisi.
EĞİTİM İÇERİĞİ
 

 • PLC Tekniği Hakkında Genel Bilgiler.
 • Sayı ve Kodlama Sistemleri.
 • Bit, Byte, Word ve Doubleword Kavramlarının açıklanması.
 • PLC Düzenlerinin Ortak Yönleri.
 • PLC Sistem Elemanları ve Konfigürasyonu.
 • S7 300 PLC Programlama Programının Tanıtılması.
 • S7 300 Donanım Yapısı.
 • Hardware Konfigürasyonu.
 • PLC Modüllerinin Adreslenmesi.
 • LAD, FBD, STL Programlama Dillerinin İncelenmesi.
 • Sembol Listesi Oluşturulması.
 • OB, FC Oluşturulması. Download İşlemi.
 • Mantık Elemanları, Hafıza Elemanları, Sayıcı ve Zamanlayıcı Kullanılan Örnek Problemlerin Çözülmesi.
 • Programı İzleme (Debugging).
 • Upload, Arşivleme ve Karşılaştırma İşlemleri.