KURS NO PO-050
EĞİTİMİN ADI İLERİ SEVİYE SIEMENS S7 300 
HEDEF GRUP Ustabaşılar, teknisyenler, teknik öğretmenler, mühendisler, tasarımcılar, bakım teknisyen ve mühendisleri
AMAÇ Bu seminerde katılımcı, S7 300 / S7 400 PLC’ yi kullanarak ileri seviye programlamayı ve analog kumandayı yapabilecek seviyeye gelecektir.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Temel seviye PLC S7 300 bilgisi.
EĞİTİM İÇERİĞİ
 

 • PLC Kullanımı İle İlgili Temel Bilgilerin Hatırlatılması.
 • S7 300 PLC Programlama Programının ve Donanımının Tekrarlanması.
 • Mantık Komutları, Sayıcı ve Zamanlayıcı Komutlarının Kullanılması.
 • Matematiksel İşlemler.
 • Karşılaştırma İşlemleri.
 • Word Mantığı. Shift ve Rotate İşlemleri. Jump İşlemleri.
 • Organizasyon Modülleri.(OB10,OB20,OB30,OB40,OB85)
 • Yüksek Değerlikli OB’ lerin Görülmesi.
 • Program Yapısı ve Program Blokları.
 • Yapısal (Modüler) Program Oluşturmak.
 • FC ve FB Kod Modülü Oluşturmak.
 • Kod Modüllerinin FC, FB ve OB1 İçinden Çağırılması.
 • VAT tablosu İle Verilerin İzlenmesi ve Veri Girişi Yapılması
 • Karşılaştırma (Compare) İşlemleri
 • Sıçrama (JMP) Operasyonları.
 • Çevirici (Converter) Operasyonları.
 • Formal Yazılım ve Deklerasyon Tablosu.
 • Özel ve Genel Data Modülü Oluşturmak ve Uygulamaları.
 • OB, FC,DB, FB Yapıları Kullanılarak Program Yazılması.
 • S7 300 PLC İle Analog Verilerin İşlenmesi.
 • Analog Modül Konfigürasyonu ve Adresleme.
 • Analog Giriş-Çıkış Tipinin Tanımlanması.
 • Analog Veri İşlemede Çözünürlük Kavramı.
 • Analog Sensör ve Yapısı.
 • Analog İnput ve Outputların Kullanılması ve Uygulanması.
 • Indirect Adresleme ve İleri PLC Uygulamaları.
 • Sistem ve Standart Fonksiyonları (SFC, SFB) İle Uygulamalar.
 • PLC’ de Arıza Bulma Yöntemleri ve Uygulamaları.
 • Çeşitli Örnekler Yardımıyla Karmaşık Kontrol Problemlerinin Çözülmesi.
 • Uygulamalı Alıştırmalar.
 • Know_How_Protect İşlemi ve Uygulaması.
 • GSD Dosyası Yükleme.
 • Hardware Katalog Güncelleme işlemi.