KURS NO HE-040
EĞİTİMİN ADI İLERİ  SEVİYE ELEKTROHİDROLİK
HEDEF GRUP Fabrikalarda üretim ve bakımdan sorumlu her kademedeki çalışanlar, makine tasarımcıları.
AMAÇ Bu eğitim sonunda katılımcı karmaşık hidrolik sistemlerin elektrik devreleriyle kumandasını yapabilecek seviyede elektrohidrolik bilgisine sahip olmaktadır.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Temel seviye elektrohidrolik bilgisine sahip katılımcılar için uygundur.
EĞİTİM İÇERİĞİ
 

 • Elektrik Bilgilerinin ve Kanunlarının Kısa Bir Tekrarı
 • Mühürleme Devrelerinin Oluşturulması ve Sinyalin Hafızaya Alınması
 • Kalıcı ve Geçici Hafıza Yaratılması
 • Elektrikte Konum Kontrolü
 • Zaman Rölelerinin Öğretilmesi ve Zamana Bağlı Kontrol Sistemleri
 • Basınç Şalteri (H/E çevirici) ve Basınca Bağlı Kontrol Devrelerinin Açıklanması
 • Sıralı Kontrol Devrelerinin Öğretilmesi
 • Sinyal Çakışması Önleme Teknikleri
 • Elektrohidrolik Ekipmanların Seçim Kriterleri,
 • Elektrik ve Hidrolik Devre Elemanlarının Standartlara Göre Sembolize Edilmesi
 • İleri Seviye Elektrohidrolik Devrelerin Tasarımı ve Oluşturulması.