KURS NO PO-090
EĞİTİMİN ADI WINCC SCADA SİSTEM
HEDEF GRUP Bakım ve montajda çalışan ustabaşı, teknisyen ve mühendisler, tasarım, üretim ve kalite mühendisleri ve teknisyenleri.
AMAÇ WinCC SCADA sistemi yapısının ve kullanımının tanıtılması ve bu yazılım ile bilgisayardan prosesleri izleme, kumanda etme ve arıza bulma bilgisinin verilmesi.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Eğitime katılmak için en az elektrik kumanda bilgisine sahip olmak gerekmektedir.
EĞİTİM İÇERİĞİ
 • WinCC Sistemine Genel Bakış, Ürün Paketleri, Opsiyonlar
 • WinCC Sisteminin Kurulması,Yazılım Korunumu
 • Bir Proje Oluşturmak ve Özelliklerini İşletim Sistemine Bağlı Olarak Belirlemek
 • Computer Modülü ve İçeriği
 • Tag Management Modülü, Kullanımı ve Sistemde Kullanılan Data Tipleri
 • Graphics Designer Editörü, Menüleri ve İşlevleri
 • Bir Resminin Oluşturulması, Statik Nesneler, Nesnelerin Dinamik Yapılması
 • Tag Simulatörünün Kullanımı
 • Mesaj Sistemi, Mesaj Blokları ve Mesaj Satırlarının Konfigürasyonu, Mesaj Sınıflarının Oluşturulması Arşivlenmesi
 • Sahadan Alınan Sinyallerin Arşivlenmesi
 • Raporlama Sistemi; Operatör, Zaman ve Olay  Kontrollü Raporlama
 • Proje Fonksiyonları, Standart Fonksiyonlar, Dahili Fonksiyonlar