KURS NO PO-020
EĞİTİMİN ADI PLC Siemens S7 200 Seviye 1 (Temel Seviye )
HEDEF GRUP Bakım ve montajda çalışan ustabaşı, teknisyen ve mühendisler, tasarım, üretim ve kalite mühendisleri ve teknisyenleri.
AMAÇ Bu eğitimde katılımcı, Siemens S7 200 PLC’ yi kullanarak temel seviye programlamayı yapabilecek seviyeye gelecektir.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Temel bilgisayar kullanım bilgisi.
EĞİTİM İÇERİĞİ
 • Temel Lojik Devreler
 • Klasik Kumanda Devrelerinin Lojik Kumanda Devrelerine Dönüştürülmesi
 • Otomatik Kumanda da Kullanılan Devreler (Mühürleme, Kilitleme, Frenleme v.b)
 • Otomatik Kumanda Çizimleri ve Devre Tasarım Mantığı
 • PLC’nin Yapısı
 • PLC’de Programlama
 • PLC Software’ in Tanıtılması
 • PLC’ de Programlama Mantığı
 • Set ve Reset Röleleri
 • Kenar Tetiklemeler
 • Özel Dahili Röleler
 • Zaman Röleleri
 • Sayıcılar
 • Shift Register (Kaydırmalı Kaydedici)
 • Dijital Terimler (bit, bayt, word, doubleword)
 • Uygulama Olarak PLC Cihazı İle İlgili Çözümler