KURS NO SE-010
EĞİTİMİN ADI LOGO! Soft Comfort v6.1
HEDEF GRUP İşletmelerde her kademedeki bilgisayar kullanmaya hakim elektrik-elektronik, otomasyon , mekatronik alanlarında çalışanlar   ve eğitim alan öğrenciler
AMAÇ Programın Amacı; sahada gerçek uygulamalarla yaptığımız projeleri farklı arıza gruplarını hızlı çözüme ulaştırmayı sağlayacak beceriyi vermektedir.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Her seviyedeki katılımcı için uygundur.
EĞİTİM İÇERİĞİ
LOGO! Soft Comfort

 • Yeni Temel Fonksiyon…
 • Yeni Kenar Tetiklemeli Zaman Ayarlı Çıkış Rölesi…
 • Yeni Sayıcı…
 • Shift Register…
 • Yeni Mesaj Metni…
 • Amplifikatör…
 • Analog Sinyal Aracılığıyla Set Değer Verme…
 • PC Üzerinde Programınızın Tamamını Bütün Fonksiyonları İle Birlikte Simüle Etme.
 • Analog Sinyaller Gerçek Sayılarla Simüle Örneğin Sıcaklık -20 ºC den +80 ºC’ye Kadar)
 • Zaman Denetimli/Çevrim İçi Simülasyonu.
 • Saat Üzerindeki Zamanın Simülasyonu.
 • Simülasyonda LOGO! Görüntü Ekranının Güvenilir Bir Şekilde Yeniden Oluşturulması.
 • Yeni Simülasyon..
 • Gerçek Simülasyon Uygulamaları