KURS NO PN-020
EĞİTİMİN ADI İLERİ  SEVİYE PNÖMATİK
HEDEF GRUP Fabrikalarda üretim ve bakımdan sorumlu her kademedeki çalışanlar, makine tasarımcıları.
AMAÇ Bu seminerde katılımcı, karmaşık devre tasarımı ve modern pnömatik uygulamaları anlayabilecek, yorum yapabilecek seviyeye gelecektir.
SÜRE 3 Gün
GEREKLİ ÖN BİLGİ Temel seviye pnömatik bilgisi
EĞİTİM İÇERİĞİ
 

 • Temel Seviye Pnömatik Kavram ve Bilgilerin Kullanımı
 • Kontrol Sistemlerinde Pnömatik Devrelerin ve Kavramların Tanıtılması
 • Sıralı Kontrol ve Mantık Devrelerinin Tasarlanması
 • Yol-Adım Sinyal Diyagramı
 • Çalıştırılacak Pnömatik Silindir ve Motorlarda Durum Satırının Belirlenmesi
 • Kontrol Teknolojileri
 • Sinyal Çakışması Önleme Teknikleri ve Ardışık Kontrol Devreleri
 • Pnömatik  Kontrol Devrelerinin  Tasarımı  ve Çizimi
 • Çizilen Devrelerin Pnömatik Devrelerin Okunması, Kurulması ve Çalıştırılması
 • Uygulamalı alıştırmalar
 • Arıza Arama ve Bulma.